«

»

jan 05

Vilka krav ställs på en bra översättare?

En bra översättare ska kunna föra över meningen och tonen i en text från ett språk till ett annat. Att översätta innebär mer än att bara översätta en text ord för ord, man måste även kunna översätta typen av text så att den passar publiken på målspråket. För att kunna bli en bra översättare behöver man inte bara vara bra på sitt källspråk och sitt målspråk, utan även vara väldigt bra på att göra efterforskningar och kunna skriva på ett bra och varierat sätt. En översättare måste därmed vara bra på språk, kunna anpassa sitt skrivande och vara bra på att göra efterforskningar.

Ibland blir det galet..

Hur viktigt det är att översätta korrekt illustreras av detta: göteborgsforskare i italienska Glamour efter galen översättning. I artikeln beskrivs hur en forskare ifrån Göteborg hamnade i den italienska upplagan av Glamour efter att hans forskning missförståtts. I Glamours artikel hävdas det att det är bra för hälsan att sjunga och köra bil samtidigt. Men forskningen hade ingenting med bilkörning att göra utan handlade om körsångens effekt på hälsan. Här saknades det uppenbarligen en bra översättare. I det här fallet verkar det dock som om översättningen helt enkelt var dåligt utförd och inte ens hade lyckats med den enklaste principen- att korrekt överföra information från ett språk till ett annat.

Reklam och översättning

I exemplet ovan kunde vi se dåligt utförd översättning. Men det finns mer komplexa problem en översättare kan ställas inför. En översättare översätter ju inte bara ord, utan även meningar vilket ofta är viktigt i reklamsammanhang. Här fungerar det oftast inte alls att översätta ord för ord. En reklamkampanj är ofta väldigt specifik för just en typ av publik, när språket förändras ändras oftast även publiken. Någonting som fungerar på svenska i Sverige kanske inte alls fungerar på engelska i England. En dammsugare som “suger bra” kan inte marknadsföras i England med att den “sucks good”. Här behöver översättaren vara vaksam och kunna mycket mer än bara översätta ord.

graphene