«

»

okt 07

Översättning

Översättning innebär oftast att hitta och förklara rätt ord eller meningar från ett språk till ett annat. Det kan ske muntligt eller skriftligt. Det är säkert något som många av oss ibland gör i vardagen, eller till exempel om vi är utomlands. Idag finns det många siter på nätet som översätter åt oss. De skriver in ett ord på ett språk och sedan väljer det språk du vill översätta ordet till. Det kan dock bli svårare att använda sådana funktioner om du vill ha längre stycken översatta. Det finns idag människor som arbetar heltid med översättning i olika former.

 

Att arbeta med översättning
En översättare kan arbeta muntligt, då i form av en tolk. Vanligast när man pratar om översättare är dock att man översätter skriftligt, exempelvis undertexter till filmer eller bokmanus. Du kan givetvis också arbeta med att översätta kortare texter av olika slag. Ofta delar man upp översättare i tre kategorier eller specialiteter: facköversättare, litterära översättare samt terminologer. Facköversättare arbetar med att specialisera sig inom ett eller flera fackliga ämnen. Det kan till exempel röra sig om texter inom ekonomi, medicin eller rättssystem. Litterära översättare arbetar med exempelvis bokmanus, lyrik eller tidskrifter. Terminologer, slutligen, skapar och underhåller olika termonologiska databaser för större företag. Låter översättning som något du skulle vilja arbeta med? I Sverige finns det idag utbildningar som specialiserar sig på just det området.

attractive woman writing on laptop

 

Utbildningar inom översättning
Idag finns det översättarutbildningar på de flesta större universiteten. Dessa har olika inriktningar. Du kan till exempel söka till litterär översättare på Göteborgs universitet, eller varför inte magisterprogrammet i facklig översättning på Växjö universitet? Det finns dessutom fristående kurser som du kan kombinera med andra kurser, eller bygga på dina tidigare studier med. Vill du inte redan nu börja läsa program eller kurser som har en direkt koppling till översättning kan en bra idé vara att läsa ett eller flera språk. Ett annat alternativ kan också vara att läsa litteraturvetenskap eller ett annat ämne som du vill översätta och specialisera dig inom. På det sättet får du de grundläggande kunskaperna inom ett specifikt område, som du sedan kan komplettera med språk- eller översättningsutbildningar. Lycka till!

graphene