«

»

jun 12

Bli auktoriserad translator

Den som är översättare kan välja att ytterligare utöka sin kompetens genom att försöka bli auktoriserad translator. Till skillnad från ”översättare” är ”auktoriserad translator” en skyddad yrkestitel, vilket betyder att man måste genomgå en särskild examination för att få använda titeln. Titeln använder translatorn när han eller hon översätter dokument eller handlingar som kräver en auktoriserad translators ”stämpel”, till exempel födelsecertifikat eller andra officiella handlingar. De uppdragsgivare som en auktoriserad translator har kan vara privatpersoner såväl som myndigheter och företag. De auktoriserade translatorerna i Sverige kan gå med i Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT.spanish-375830_960_720

Den myndighet som examinerar och auktoriserar translatorer är Kammarkollegiet, och examinationen består av ett prov. Ungefär 150 översättare anmäler sig till provet varje år, och bara ungefär 10 procent av dessa klarar det och får sin auktorisation. Provet görs i ett språkpar där ett av språken måste vara svenska – det kan alltså handla översättning både till och från svenska. Om man klarar provet blir man auktoriserad bara i det språkparet – om man till exempel är översättare mellan franska och svenska samt engelska och svenska, men gör provet mellan franska och svenska, måste man göra provet en gång till mellan engelska och svenska för att bli auktoriserad i båda språkparen.

Provet består av ett skriftligt översättningsprov med tre delar: en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Bedömningsgrunderna för proven ställer mycket höga krav på översättningarnas kvalitet, och många lägger därför ner tid och pengar på att förbereda sig inför provet med hjälp av seminarier och ordböcker av olika slag. Även om provet är tänkt att vara utformat så att en yrkesverksam, professionell översättare ska känna sig någorlunda bekväm med innehållet, finns det nämligen en stor skillnad mellan att arbeta med översättning på sitt eget kontor och att göra provet: man får inte använda sig av internet. Det betyder att man måste ha med sig alla ordböcker och andra källor man vill använda sig av i bokform eller nedladdade på datorn.

Majoriteten av de auktoriserade translatorerna i Sverige är egenföretagare. Om du själv funderar på att bli översättare och auktoriserad translator, och vill ha en enkel lösning när det gäller betalningarna av dina fakturor, kan factoring vara något för dig. Genom att låta företag som Intrum hjälpa dig med factoring får du mer tid över till att översätta eller förbereda dig inför Kammarkollegiets prov.

graphene